Tin tức nổi bật:
Thông báo

Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

25/11/2020 13:34:50 - Lượt xem: 37

Xổ số long nhãnTrường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

18/11/2020 08:08:22 - Lượt xem: 359

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

09/11/2020 07:47:37 - Lượt xem: 137

Xổ số long nhãnTrường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất

20/10/2020 16:36:14 - Lượt xem: 1153

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất.

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

02/10/2020 07:35:30 - Lượt xem: 1532

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

02/10/2020 07:32:17 - Lượt xem: 850

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

02/10/2020 07:28:25 - Lượt xem: 495

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

Chi tiết

Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

23/09/2020 08:25:45 - Lượt xem: 294

Xổ số long nhãnTrường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2019-2020

09/09/2020 07:30:19 - Lượt xem: 494

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Nhà trường, Phòng CTHSSV thông báo tới CVHT và các lớp sinh viên toàn trường về việc triển khai Đại hội lớp và tổng kết năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

09/09/2020 07:26:15 - Lượt xem: 410

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

01/09/2020 14:59:39 - Lượt xem: 314

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 đối với SV đang học tập trường

13/08/2020 13:46:39 - Lượt xem: 998

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 đối với Sinh viên đang học tập trường

Chi tiết

Công nhận điểm rèn luyện năm học 2019-2020 cho SV năm cuối

03/08/2020 08:03:45 - Lượt xem: 1125

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Công nhận điểm rèn luyện năm học 2019-2020 cho SV năm cuối

Chi tiết

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác của CVHT

27/05/2020 07:45:16 - Lượt xem: 725

Xổ số long nhãnTrường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác của Cố vấn học tập

Chi tiết

Xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

25/05/2020 07:16:44 - Lượt xem: 656

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

Chi tiết